0985 79 39 68

Menu Đóng

BẢNG GIÁ XE PEUGEOT

Bảng giá xe Peugeot 2019 tại Peugeot Thanh Xuân

Peugeot 5008

 

MẪU XE GIÁ BÁN
Peugeot 5008 1.399 triệu đồng

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0985 79 39 68 để biết thêm chi tiết


 

Peugeot 3008 All New

 

MẪU XE GIÁ BÁN
Peugeot 3008 All New 1.199 triệu đồng

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0985 79 39 68 để biết thêm chi tiết


 

Peugeot 3008 FL

 

MẪU XE GIÁ BÁN
Peugeot 3008 FL 959 triệu đồng

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0985 79 39 68 để biết thêm chi tiết


 

Peugeot 508

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Peugeot 508 1.190 triệu đồng

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0985 79 39 68 để biết thêm chi tiết


 

Peugeot 408 Deluxe

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Peugeot 408 Deluxe 670 triệu đồng

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0985 79 39 68 để biết thêm chi tiết


 

Peugeot 408 Premium

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Peugeot 408 Premium 740 triệu đồng

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0985 79 39 68 để biết thêm chi tiết